Decyzja o warunkach zabudowy. Jak długo jest ważna? Kiedy wygasa?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu może zostać wydana, gdy dla danego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), lub uchwalony plan nie został jeszcze ogłoszony w wojewódzkim dzienniku ustaw, stając się obowiązującym dla danego terenu.

Czytaj dalejDecyzja o warunkach zabudowy. Jak długo jest ważna? Kiedy wygasa?