Jak długo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak długo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

W niniejszym artykule omówione zostaną ramy czasowe obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego przepisów. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmie również egzekwowanie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zanim zaczniesz wprowadzać zmiany w swojej nieruchomości, przeczytaj dokładnie plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy będziesz lepiej przygotowany do przestrzegania wszystkich zasad i przepisów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego. W niektórych przypadkach może się okazać, że będziesz podlegał zaskarżeniu do sądu, ale większość takich spraw można rozwiązać bez sporów sądowych.

Czas obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czas obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest inny dla wstępnego zatwierdzenia i ostatecznego zatwierdzenia. Pierwsza z nich ma ustawowy termin obowiązywania na lata, natomiast druga jest ważna tylko przez określoną liczbę lat. Jeśli po pięciu latach zmieni się miejscowe prawo zagospodarowania przestrzennego, posiadacz wstępnego zatwierdzenia może nadal ubiegać się o ostateczne zatwierdzenie. Jednak bardzo rzadko komisja przeprowadza publiczne przesłuchania.

Regulacje zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego określa rodzaje użytkowania gruntów, które są dozwolone w mieście. Określa również, kiedy pewne rodzaje rozwoju wymagają pozwolenia na budowę. Na przykład, rozporządzenie o zagospodarowaniu przestrzennym może stanowić, że dom musi znajdować się w określonej strefie, aby można było na nim budować. Niezależnie od tego, czy nieruchomość znajduje się w określonej strefie, ważne jest, aby znać zasady dotyczące zmian zagospodarowania przestrzennego.

Choć plany zagospodarowania przestrzennego znacznie się różnią, wszystkie mają podobne wymagania. Niektóre z podejść do zagospodarowania przestrzennego pozwalają na budowę pewnych typów budynków, o ile spełniają one określone standardy. Na przykład, rozporządzenie o zagospodarowaniu przestrzennym może pozwolić na budowę pewnych budynków przez prawo, podczas gdy inne wymagają dalszego przeglądu od lokalnego personelu administracyjnego. Te rodzaje budynków nazywane są „specjalnymi zastosowaniami”, a proces ubiegania się o nie różni się w zależności od lokalizacji. W wielu społecznościach właściciele gruntów i deweloperzy muszą organizować spotkania publiczne w celu uzyskania zgody, zanim będą mogli budować na swojej nieruchomości.

Przeczytaj:  Rzeczy, o których należy pamiętać budując murowany domek letniskowy

Wykonanie przepisów zagospodarowania przestrzennego

Gdy właściciel nieruchomości narusza przepisy zagospodarowania przestrzennego, jednostka może ubiegać się o nakaz sądowy w celu wyegzekwowania przepisów zagospodarowania przestrzennego i zablokowania rozwoju lub zagospodarowania terenu nieruchomości. Takie działania zazwyczaj wiążą się z wykorzystaniem formalnej komunikacji pisemnej, takiej jak list z zażaleniem, który informuje właściciela ziemi o potencjalnym naruszeniu i kieruje go do podjęcia działań naprawczych. Bardziej formalny list, znany jako Notice of Violation – Order to Remedy, kieruje właściciela gruntu do podjęcia działań naprawczych.

Zależnie od przepisów w jurysdykcji, oficer wykonawczy ds. zagospodarowania przestrzennego lub zarząd ma prawo do uchwalenia konkretnych przepisów. Na przykład, komisja ma prawo do wyznaczenia oficera egzekucyjnego. Oficer będzie miał wtedy prawo do wydawania grzywien lub nakazów za zgodność z przepisami zagospodarowania przestrzennego. Urzędnik wykonawczy może również zaświadczyć, że budynek, struktura lub użytkowanie są zgodne z przepisami zagospodarowania przestrzennego.

Podobne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *