Garaże są nieodłącznym elementem wielu domów jednorodzinnych oraz zabudowań gospodarczych. Zapewniają one ochronę pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, a także stanowią dodatkową przestrzeń do przechowywania. W związku z tym, wszelkie zmiany w przepisach dotyczących wymiarów garaży mają istotne znaczenie dla inwestorów, architektów i właścicieli domów. Już 9 grudnia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie wymiarów garaży. W tym artykule omówimy, jakie zmiany nastąpią i jakie będą miały one konsekwencje dla budujących oraz użytkowników garaży.

Nowe Wymiary Garaży – Co się zmienia?

Zgodnie z nowelizacją przepisów, zmieniają się minimalne wymiary garaży, które będą musiały być przestrzegane od 9 grudnia 2018 roku. Najważniejsze zmiany obejmują:

 1. Minimalna Szerokość Garażu: Dotychczas minimalna szerokość garażu wynosiła 2,3 metra. Po nowelizacji, minimalna szerokość garażu dla jednego samochodu zostanie zwiększona do 2,5 metra.
 2. Minimalna Długość Garażu: Zmieniają się również minimalne wymagania dotyczące długości garażu. Wcześniej minimalna długość wynosiła 5 metrów, natomiast nowe przepisy wymagają, aby długość garażu wynosiła co najmniej 5,5 metra.
 3. Minimalna Wysokość Garażu: Nowe przepisy określają również minimalną wysokość garażu, która nie powinna być mniejsza niż 2,2 metra. Dotychczasowe przepisy nie precyzowały minimalnej wysokości garażu.

Powody Wprowadzenia Zmian

Zmiany w przepisach dotyczących wymiarów garaży mają na celu poprawę komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa. Zwiększenie minimalnej szerokości garażu do 2,5 metra pozwoli na łatwiejsze manewrowanie samochodem, a także zwiększy przestrzeń na przechowywanie dodatkowych przedmiotów. Dłuższy garaż z kolei zapewni więcej miejsca na otwieranie drzwi samochodu oraz na ewentualne naprawy czy konserwację pojazdu. Wysokość garażu na poziomie co najmniej 2,2 metra ma na celu umożliwienie wygodnego korzystania z garażu, również w przypadku samochodów o większych gabarytach.

Konsekwencje dla Inwestorów i Właścicieli Domów

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących wymiarów garaży wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla inwestorów oraz właścicieli domów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Konieczność Dostosowania Projektów: Architekci oraz projektanci będą musieli dostosować swoje projekty do nowych wymagań, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w już istniejących planach budowlanych.
 2. Zwiększenie Kosztów Budowy: Większe wymiary garaży mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów budowy. Więcej materiałów budowlanych oraz większa powierzchnia do zagospodarowania mogą wiązać się z wyższymi kosztami inwestycji.
 3. Zmiana Wymiarów Działki: Dla osób planujących budowę garażu na niewielkich działkach, nowe przepisy mogą stanowić wyzwanie. Większe wymiary garażu mogą wymagać zmiany układu zagospodarowania działki.
 4. Zwiększenie Komfortu Użytkowania: Pomimo potencjalnych trudności i kosztów, nowe wymiary garaży przyczynią się do zwiększenia komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa. Większa przestrzeń ułatwi parkowanie oraz korzystanie z garażu.

Jak Przygotować się do Zmian?

Aby odpowiednio przygotować się do zmian w przepisach dotyczących wymiarów garaży, warto podjąć kilka kroków:

 1. Konsultacja z Architektem: Jeśli planujesz budowę garażu, skonsultuj się z architektem lub projektantem, aby upewnić się, że projekt spełnia nowe wymagania.
 2. Przegląd Planów Budowlanych: Jeśli już masz plany budowy garażu, sprawdź, czy wymagają one dostosowania do nowych przepisów. W razie potrzeby zaktualizuj plany.
 3. Zapoznanie się z Nowymi Przepisami: Przeczytaj dokładnie nowe przepisy, aby zrozumieć, jakie wymagania muszą być spełnione. Możesz również skonsultować się z lokalnym urzędem budowlanym, aby uzyskać dodatkowe informacje.
 4. Planowanie Budżetu: Przygotuj się na ewentualne dodatkowe koszty związane z większymi wymiarami garażu. Warto uwzględnić te koszty w budżecie budowlanym.