Budowa domu na pochyłej działce – jakie są zagrożenia?

Budowa domu na pochyłej działce - jakie są zagrożenia?

Budowa domu na pochyłej działce wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Pochylony teren wymaga bardziej skomplikowanego systemu fundamentów niż teren płaski. Ponadto, nachylona działka często wiąże się z dodatkowymi pracami inżynierskimi i robocizną. Wreszcie, może to prowadzić do lawin błotnych. Poniżej wymieniono najczęstsze zagrożenia związane z budową domu na pochyłej działce.

Budowa na pochyłej działce stwarza wiele zagrożeń

Istnieje kilka zagrożeń związanych z budową na pochyłej działce. Pomimo korzyści płynących z budowy na pochyłej działce, głównym wyzwaniem jest ukształtowanie terenu. Oprócz stromych zboczy, musisz martwić się także o wysokie lustra wody i obecność głębokich korzeni drzew. Ponadto wilgotność gleby może powodować zawilgocenie i nacisk na budynek. Ponadto w glebach powierzchniowych mogą występować skały, co skutkuje kosztownymi pracami wykopaliskowymi i pochyłym budynkiem.

Innym ryzykiem związanym z budową na pochyłej działce jest stopniowa erozja gleby spowodowana opadami deszczu. Aby zmniejszyć erozję i zapewnić bezpieczne fundamenty, wykonawcy powinni zbadać rodzaje gleby na pochyłej działce i podjąć świadome decyzje w oparciu o te informacje. Środki kontroli erozji mogą się różnić w zależności od stromości zbocza, budżetu i zaleceń inżyniera budowlanego.

Wymaga złożonego systemu fundamentów

Budowa domu na pochyłej działce wiąże się z wieloma wyzwaniami. Nachylenie terenu utrudnia odnalezienie pierwotnego łożyska podłoża. Poziom nadziemia trzeba podnieść do 600 mm ponad poziom gruntu zewnętrznego, wyrównując nacisk na mur. Wykopy i wywożenie urobku są kosztowne i czasochłonne. Alternatywnie, zatrzymanie urobku na miejscu pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Pochyłe miejsce wiąże się również z dodatkowymi kosztami w zakresie drenażu i kanalizacji.

Budowanie domu na pochyłej działce wiąże się również z koniecznością rozwiązania kwestii drenażu. Strome zbocza niosą ze sobą duże ryzyko wywołania nadmiernych sił na ścianie fundamentowej pod górę. Szybko płynąca woda może również uszkodzić fundamenty. Osoby mieszkające na terenach podatnych na osuwiska błotne i ulewne zimowe deszcze powinny być szczególnie zainteresowane tą kwestią. Ponadto, systemy szambowe na stromym terenie mogą wymagać specjalnej inżynierii. A maksymalne dopuszczalne nachylenie dla domu na pochyłej działce zależy od lokalnych przepisów.

Wymaga dodatkowego czasu i pracy

Budowanie na pochyłej działce może być przystępne i wygodne, ale koszty z tym związane są wysokie. Chociaż może dać Ci niesamowite widoki i wyjątkowy fundament dla projektu domu, wymaga dodatkowych prac inżynieryjnych i przygotowawczych. Istnieje kilka metod, które możesz wykorzystać, aby złagodzić koszty. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowej pracy i wydatków, rozważ wybór budowniczego z doświadczeniem w budowie działek pochyłych.

Przeczytaj:  Budowa domu energooszczędnego - co musisz wiedzieć?

Pierwszym krokiem w budowie na działce pochyłej jest podjęcie decyzji o dokładnym projekcie domu. Działki pochyłe wymagają zazwyczaj więcej prac ziemnych i fundamentowych niż działki płaskie. Istotne jest, aby rozważyć te kwestie od samego początku, ponieważ mogą one uczynić lub złamać twój projekt. Budowanie na zboczu powinno odbywać się w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę jego wpływ na środowisko.

Może prowadzić do osunięć błota

Budując dom na pochyłej działce, należy podjąć pewne środki ostrożności w celu uniknięcia osunięć ziemi i erozji. Częstą przyczyną powstawania osuwisk jest gromadzenie się zbiorowych odpadów podwórkowych. Odpady te powodują słaby drenaż, co zwiększa ryzyko osunięcia się ziemi. Również spuszczanie wody z pojazdów i rutynowe podlewanie może powodować erozję. Stąd każdy wzrost drenażu wody powinien być natychmiast rozwiązany.

Na Filipinach seria osuwisk błotnych spowodowała znaczne szkody i utratę życia. Wynika to z nadmiernie wydobytej skały w pobliżu zbocza, co spowodowało, że woda gruntowa dotarła do zbocza i osłabiła je. Osuwisko błotne pojawiło się również w momencie, gdy w okolicę uderzyły ulewne deszcze. Urzędnicy wydali ostrzeżenia ewakuacyjne dla mieszkańców po tym, jak w domach pojawiły się pęknięcia. Jednak wielu mieszkańców odmówiło opuszczenia terenu. Na Filipinach osuwisko w 1985 roku zabiło 129 osób i zniszczyło 160 domów.

Może uszkodzić fundament domu

Pochylona działka może stanowić unikalny zestaw problemów, w tym nierówną podłogę domu i wiszące ściany. Na szczęście, Biuro Oceny Nieruchomości w Filadelfii ma inspektora, który może sprawdzić strukturę za darmo. Jeśli fundament jest uszkodzony, podłoga domu może zacząć się zapadać. Będzie to wymagało napraw, a dom, który się pochyla, może być nie tylko nieestetyczny, ale może być kosztowny.

Jeśli twój fundament jest poważnie uszkodzony, wielu ubezpieczycieli nie pokryje szkód. Może to utrudnić zakup domu, a nawet uczynić nieruchomość bezużyteczną. Aby temu zapobiec, należy często sprawdzać pogodę i skonfigurować system nawadniania. Inną potencjalną przyczyną problemów z fundamentami są przecieki hydrauliczne. Jeśli nie zainstalowałeś systemu odwadniającego, deszcz może wsiąkać w glebę otaczającą fundament i powodować pęknięcia. Pęknięcia te zaczynają się od niewielkich rozmiarów i powiększają się z czasem.

Podobne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *