Wypadek przy pracy – Jak załatwić L4? Prawo do zasiłku dla pracownika

wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy rozumiany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jest to niewątpliwie bolesne i stresogenne przeżycie nie tylko dla poszkodowanej osoby, ale i dla jej otoczenia. Warto pamiętać, że poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy przysługują odpowiednie świadczenia.

Wypadek przy pracy – Jak jest definiowany?

Nie jest tajemnicą, że wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. O wypadku przy pracy można mówić, gdy miał on miejsce podczas lub w związku z wykonywanymi przez pracownika zwykłymi czynnościami, lub poleceniami przełożonych oraz czynnościami na rzecz pracodawcy w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na tej samej zasadzie traktować można wypadki, które miały miejsce podczas podróży służbowej, chyba że wypadek miał miejsce w okolicznościach niezwiązanych z wykonywaniem przez niego zadań, a także podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe, które działają u pracodawcy.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie? – Wypadek przy pracy

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że każdemu ubezpieczonemu pracownikowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z pracą, przysługuje zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4. Jak załatwić L4? W obecnej dobie pracy zdalnej coraz częściej korzysta się z tak zwanych e-zwolnień, które nie wymagają udania się bezpośrednio do lekarza. Warto z nich korzystać, szczególnie przy drobnych wypadkach. Jest to wystawiany przez lekarza dokument, w którym stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków na podstawie przekazanych mu danych przez poszkodowanego. Informacja ta trafia do pracodawcy, a także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natychmiast po wystawieniu dokumentu. E-zwolnienie 24h dostępne jest w wielu aplikacjach i stronach internetowych. Umożliwia porozumienie się z lekarzem o dowolnej porze, co jest bardzo wygodne dla klienta.

Przeczytaj:  Wszystko o ogrzewaniu pompą ciepła

Wynagrodzenie pracownika po wypadku przy pracy

Podstawą do uzyskania zasiłku jest zwolnienie lekarskie. Samo L4 nie oznacza od razu, że pracownik otrzyma 100% wynagrodzenia w czasie pobierania zasiłku. Kluczowe jest określenie okoliczności wypadku, a dokładniej tego, kto jest odpowiedzialny za jego powstanie. Jeżeli pracownik nie przyczynił się do zdarzenia, może liczyć na 100% zasiłek. Ważne jest tutaj wykazanie, że faktycznie to nie od niego zależało zdarzenie, które się wydarzyło. Natomiast, jeżeli wypadek miał miejsce z winy pracownika czy to przez zaniedbanie, czy też działanie umyślnie, otrzyma on jedynie 80% standardowego wynagrodzenia. ZUS wypłaca zasiłek przez maksymalnie 182 dni, po których ubezpieczonemu przysługuje tak zwane świadczenie rehabilitacyjne, które może on pobierać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wypadek przy pracy – Różne świadczenia

Ubezpieczony pracownik może liczyć na szereg świadczeń, które przysługują mu po tym, jak uległ on wypadkowi. Jeżeli wydarzy się wypadek przy pracy, ubezpieczony może korzystać z takich świadczeń, jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta szkoleniowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, świadczenia w postaci pokrycia kosztów leczenia w zakresie szczepień ochronnych, stomatologii oraz zaopatrzenia w różnego rodzaju sprzęt ortopedyczny, a także do dodatku pielęgnacyjnego. Każde świadczenie ma jednak swoją specyfikę i konieczne jest spełnienie określonych warunków, by móc je uzyskać.

Podobne:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *